ANKIETA PRZYSTAPIENIA DO ZWIĄZKU KOZAKÓW W POLSCE WRAZ Z PRZYSIĘGĄ KOZAKA
Dodane przez marek2010 dnia Luty 03 2011 12:28:10
Miejsce..............................data ........................................

Do Zarządu
Stowarzyszenia
„Związek Kozaków w Polsce”

WNIOSEK
O ZALICZENIE
W POCZET CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA
„ZWIĄZEK KOZAKÓW W POLSCE”

Proszę o przyjęcie mnie do stowarzyszenia „Związek Kozaków w Polsce”. Jednocześnie oświadczam, że regulamin stowarzyszenia jest mi znany i w pełni go akceptuję.

1. Imię, imię ojca lub отчество, nazwisko ٭...................................................................................................................
2. Adres, nr telefonu, mail ٭ ...............................................................................................................
3. Data urodzenia٭..................................................................................................................
4. Płeć ٭..................................................................................................................
5. Stosunek do kozaczyzny ٭ potomek kozaka - sympatyk
6. Wiara/wyznanie n(nieobowiązkowe) ......................................................................................
7. Szczególny związek emocjonalny z kozactwem: (dońskim, zaporskim, terskim , kubańskim, innym – określić, zainteresowanie ogólne) ....................................................................................................
8. Umiejętność jazdy konnej .....................................................................................................

Oznaczone gwiazdką wypełniamy obowiązkowo.


Przysięga Kozaka
Związku Kozaków w Polsce

Przysięgam dbać o dobre imię całego Kazaczestwa, szanować jego historię, kulturę i tradycję. Szanować i dbać o wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów stanowiących historyczną ojczyznę Kozaczyzny: Rosji i Ukrainy. Swoją postawą i przykładem dążyć do umacniania braterstwa kozaków oraz przyjaźni pomiędzy narodami zamieszkującymi ziemię: Rosji, Ukrainy oraz Polski. Nigdy nie opluwać własnego gniazda, potępiać wszelkie działania zmierzające do destabilizacji dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy wymienionymi wyżej państwami. Być aktywnym członkiem Związku Kozaków w Polsce.
Tak mi dopomóż Bóg.

Żyjemy w różnych państwach, ale wszyscy kozacy jesteśmy braćmi.

Podpis.............................................................................................................